Мени

+381 (0)62 355 311 office@domus.rs

 • slidebg1
  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
  АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКЕ РАЗРАДЕ
  ПРИБАВЉАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
  Техничка контрола документације
 • slidebg1
  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
  АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКЕ РАЗРАДЕ
  Техничка контрола документације
  ПРИБАВЉАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Зашто "Domus Construction"?

Наш пројектни биро окупља квалификоване стручњаке који одговарају специфичним захтевима тржишта. Основни циљ су задовољни клијенти који рачунају на стручни савет, благовремену и потпуну информацију.

Иза пројектног бироа стоји огромно искуство у пројектовању различитих врста објеката као што су: породични или вишепородични објекти, спортски комплекси, индустријски и комерцијални објекти, хотели, стамбени блокови, као и израда Планова генералне и детаљне регулације насеља или делова насеља

ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Пројектовање свих врста грађевинских објеката

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

Легализовање бесправно изграђених објеката

УРБАНИЗАМ

Израда урбанистичких пројеката

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Израда елабората енергетске ефикасности

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА

Парцелација и препарцелација парцела

ЕНТЕРИЈЕР

Пројектовање и дизајн ентеријера

Чиме се бавимо?

Нудимо Вам услуге пројектовања за потребе изградње, реконструкције, адаптације, санације или легализације свих врста грађевинских објеката.

На располагању су Вам и наше услуге израде 3Д ентеријера и екстеријера Вашег дома.

Поред израде пројектне документације, пројектни биро „Domus Construction“ се бави и израдом планске документације насеља или делова насеља.

У оквиру пројектног бироа израђује се комплетна техничка документација потребна за добијање грађевинске дозволе.

Последњих неколико пројеката

 • Референц листу, пројектно-техничке и урбанистичке документације израђене у нашем пројектном бироу, као и пројекте на којима смо учествовали као сарадници у неком делу посла можете погледати на страни РЕФЕРЕНЦЕ.

Неки од наших клијената